Get Adobe Flash player


Új nevet kapott a református óvoda

Czövek Olivér lelkipásztor testvérünk nyugdíjazása után is Vecsésen élt az Eötvös utcában és a feleségével együtt részt vállaltak gyülekezetünk missziós munkájából. Mint Klárika néni elmondta, 1999-ben egyik nap vendégeik érkeztek: Mikusné Vörösváczkii Anikó és férje Mikus Ferenc, akik egy református óvoda létesítésének ötletét vetették fel nekik. Mivel Czövek Olivér tiszteletes a gyermekmisszió elkötelezett munkatársa volt, kapva-kapott az ötleten.

Az ő kezdeményezésére és részben Mikus Ferenc irányításával 2002-szeptemberére óriási gyülekezeti összefogással és áldozatvállalással, az Orbán kormány és a holland testvérek anyagi támogatásával templomunkkal egybeépítve elkészült a 75 férőhelyes óvoda. Az óvodában nem református hitre, hanem Krisztus megismerését segítő keresztyén szemléletre neveli a tantestület Pete Jánosné vezető óvónő irányításával a gyermekeket. Érdemes megjegyezni, hogy az óriási érdeklődés miatt 2008. szeptemberében 80 főre kellett bővíteni az óvoda kapacitását. Istennek legyen hála, hogy az Európai Unió legszigorúbb előírásainak is megfelelő református óvodában olykor már a tanév kezdete előtt egy évvel több a jelentkező, mint a jogszabályok alapján felvehető gyermekek száma. Öröm látni a református óvodai gyermekek ajándékműsorait és azt, hogy felnőtteket megszégyenítő keresztyén hittel tesznek bizonyságot Városunk lakossága és gyülekezetünk előtt a Krisztusban hozzánk elküldött Szabadítóról, Üdvösségszerzőnkről.

 

Nem az útszélre és tövisek közé hullottak tehát, hanem egész városunk hasznát szolgálják a reformátusok keresztyén óvodába vetett jelképes 'magszemei'. A Vecsési Református Egyházközség presbitériuma 2009-ben döntött arról, hogy az óvoda vegye fel egykori lelkészünk, Czövek Olivér nevét. E döntés értelmében gyülekezetünk 100. évfordulójára szervezett rendezvények keretében 2010. szeptember 1-től viseli a református óvoda Czövek Olivér nevét, amelyhez a néhai vecsési református lelkész, a Magyar Református Egyház Zsinati Irodája néhai vezetőjének a családja is hozzájárult. A református gyermekintézmény új nevét tartalmazó névtáblát 2010. szeptember 26-án a Czövek Olivér Vecsési Református Óvoda gyermekeinek műsora után Takaró András a Délpesti Református Egyházmegye esperese és Szlahó József vecsési polgármester leplezték le.

 

(A református óvodáról és a vecsési óvodák történetéről részletesebb információkat olvashatnak a Kedves Olvasók Orosz Károly: Fejezetek a vecsési óvodai nevelés történetéből c. és Orosz Károly: A 100 éves Vecsési Református Egyházközség Aranykönyve c. Vecsésen megjelent köteteiben.)