Get Adobe Flash player


Alázattal

 

Alázattal, elbizakodottság nélkül a misszióban

 Máté evangélista írja a Magvetőről szóló példázatok között a 13. rész 11. versében: „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait…” Nem véletlen, hogy a nektek megadatott kifejezés a magvető példázata után következik a Szentírásban. Valójában Jézus jól ismert példázata mellett az egész Szentírás megértésének is ez a kulcsa.

A Magvető példázatában az egyszerű nép által is jól ismert földtípusokat említ Jézus, s láttatja az akadályokat a sokszoros termés útjában. Így mi is könnyebben felismerhetjük a kemény útfélben, a sziklás helyben és a tövises talajban, mennyire nincs az emberben képesség arra, hogy hozzájáruljon a saját üdvösségéhez. Ilyen elvadult földekhez hasonlítható sokszor a mi szívünk is. Jó talajt, nyitott szívet a hitünk magjai előtt, csakis Isten Szentlelke képes teremteni, ugyanolyan erővel és hatalommal, mint amivel teremtette a világot. Mindent Ő ad, minden tőle származik. Ő az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, bevégzi a Jézus Krisztus napjára. (Fil 1:6) Ő kezdi el bennünk a hit munkáját, de Isten fog ott állni, amikor Jézus Krisztus visszajön és magához veszi az övéit.

Jézus tehát azt felelte a tanítványok miért beszélsz nekik példázatokban kérdésére: „Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, hallván nem hallanak, és nem értenek”(Máté 13;13) A tanítványok számára valóban megadatott a kegyelem által a mennyei titkok megértésének képessége. Hozzájuk hasonlóan – keresztyén hitünk és az Krisztus kegyelme által - nekünk is elnyerhető az Ige megértésének ez a képessége. Adjunk ezért hálát mindenkor a teremtő Istennek! Legyen távol a szívünkből mindenféle elbizakodottság!. Alázattal ismerjük fel azt a hatalmas ajándékot, amit kaptunk Jézus Krisztusban! Imádkozzunk azért, hogy másoknak is megadassék a hit, és Isten Szentlelke által a mennyei titkok megértésének képessége. Legyünk mi is Istennek és az Ő Fiának küldöttei, őrállói, szolgálói abban a misszióban, amelynek célja, hogy másokhoz is eljusson az Örömhír: a Krisztus evangéliuma.

(Orosz Károly pótpresbiter)