Get Adobe Flash player


A Biblia néhány verse a testvéri szeretetről és a megbocsátásról

• „Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne pusztítsátok egymást!" (Gal.5;14-15)

• „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek!" (Ef 4; 26-27)

• „..legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban!" (Ef. 4;32)

• „Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom néked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is." (Máté 18;21-22)

• Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is." (1Ján 4;20-21)

• „Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót! Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent." (3Ján 11)

• „Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi igazságot, nem Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét." (1Ján 3;10)

• „Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi, amivel megbotránkoztatna, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség az indulat által megvakította a szemét." (1Ján 2;9-11)

• „Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete." (1Ján 3;14-15)

• „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2;8-9)

• Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza és a törvény felett ítélkezik." (Jak 4;11)

• Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek!" (1Péter 2;17)

• „Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." (Zsid. 12;14)

• „Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással!" (Márk 9;50)

• „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsátott néktek." (Kol 3;13)

Uram! Nyisd meg a mi szemeinket a látásra és szívünket a megbocsátásra! Ámen.

Összeállította: Orosz Károly presbiter